Välkommen till Skolverkets behörighetssystem för E-tjänster!

Behörighetssystemet hanterar huvudmäns, rektorers, provadministratörers samt lärares tillgång till Skolverkets bedömningsportal.

För allmän information eller hjälp och tips så kan du klicka på fliken Support.

Underhållsarbete på lördagar i september

Bedömningsportalen och bedömningsportalens kontohantering är inte tillgängliga den 7/9 och 21/9 på grund av underhållsarbete.

Återaktivering av lärarnas konton

En lärares behörighet till bedömningsportalen gäller endast under ett läsår. Rektorn behöver återaktivera lärarnas konton efter den 1 augusti varje år. När kontona är återaktiverade kan lärarna använda sina inloggningsuppgifter för att logga in i bedömningsportalen på samma sätt som tidigare.